2015 (1): Rudá zóna

twd play
Video ze závěru hry
twd play
Video s fotografiemi
twd cameraFotogalerie na rajčeti twd camera
Patrik Cvak Jedna , Dva a Tři.

Ukázka těžkých bojů o přežití v traileru na třetí epizodu.

Příběh

Popadla lopatku a dala se do práce.

Georgijská úrodná zem byla sypká a padala do jámy s ležícím tělem jako poprašek. Koruny stromů se chvěli v občasném větru. Ráno bylo mrazivé a ona už byla prokřehlá na kost.

Plakala.

Zasypávala tu díru jednou hromádkou po druhé. Ani si neuvědomovala, kolik času vlastně uteklo. Z ocelově šedých nebes padali kapky chladného deště.

Náhle si uvědomila, že hlínu už jenom vrší. Vstala a zadívala se na zasazený kříž z dvou svázaných klacků.
„Zvládneme to..“ konejšila jí.

Podpírala třesoucí se dívku už pomalu oběma rukama. Tu hroznou základnu už měli daleko za sebou. Neustálé chrčení nemrtvých jí ale pořád rezonovalo v hlavě, jak obehraná deska.

Nastala noc. Neměli ani deku, do které by se mohli zachumlat. Sundala si bundu a oblékla jí smrtelně bledé dívence, co se nepřestávala třást. „Zvládneme to.“ zopakovala šeptem.

Dívenka se na ní podívala. „Ty ano.“ špitla.

„Neříkej mi takový nesmysly..“ sklopila oči dredatá žena v tílku.

„Nemusíš o mě mít starost, Abby.“ zadrmolila ležící dívenka.

Abby jí ještě chvíli nerozhodně pozorovala. Pak se obrátila a se sirkami vytaženými z kapsy se pokoušela rozdělat oheň.

Dívenka jí sledovala, jak pomalu ztrácí sirky, při marných pokusech. „Nech mě tu.“ řekla nakonec.

Abby se k ní naštvaně otočila. „Hráblo ti..?!“ Vstala a změřila si jí pohledem. „Jsi jediná.. jediná, kdo mi zbyl!“
Odmlčela se. „JEDINÁ!“ ukázala na ní prstem. „Zachránila jsem ti přece život, Carrie! Stejně, jako by ti ho zachránila Christina, jako Lennie, jako-“

„Ty jsi mě nezachránila, Abby..“ zavírala pomalu oči zesláblá Carrie. Začala se náhle nekontrolovatelně třást a žena k ní ihned vyděšeně přiskočila a snažila se jí znehybnět.

„Co mám dělat..?“ naříkala Abby. „Co mám dělat, Carrie? Jak ti mám pomoct..?“

Konečně se uklidnila. Abby jí vzala jemně pod hlavou a položila si jí na koleno. Hladila nemocné dívence vlasy a ta se na ní zase usmála, tím svým bezelstným úsměvem.

Pak promluvila.

„Zachránila jsem já tebe.“

Vztekle zahodila lopatku do trávy. Klekla na kolena a dotkla se čelem země.

Vzbudila se to ráno a našla jí mrtvou v náručí. Myslela na to, že ta dívenka vlastně nikdy neměla naději, šanci na život. Bylo to, jak řekla. Ona jí nezachránila. Carrie zachránila jí. Dostala jí z té základny, zastavila je.
Je..

Abby vzhlédla. Otřela si uslzenou tvář a dotkla se hřbetem ruky kříže.

„Děkuju..“ dívala se na vyryté jméno.

Vstala.

„Děkuju.“